Kerkvrijwilliger

Rumah Kita

We zijn op zoek naar vrijwilligers die bewoners, vaak met een rollator of in een rolstoel, naar de Kapel willen begeleiden.

  1. In Rumah Kita, verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen, Plein 15 Augustus (aan de van Uvenweg) in Wageningen, wordt elke zondagmorgen om 10.00 uur een kerkdienst gehouden voor bewoners en andere belangstellenden. Voor veel bewoners is het moeilijk om zelfstandig naar de kapel te komen. Er zijn vijf teams, dus je bent eens per 5 weken aan de beurt.Vanaf 9.30 uur ga je samen met andere vrijwilligers bewoners ophalen van de afdeling en begeleid je hen naar de Kapel. Na afloop van de dienst, rond 11.00 uur, breng je hen weer terug naar de afdeling. Ook tijdens de dienst houd je een oogje in het zeil.
  2. Eén keer in de maand op een vrijdag is er een Rooms Katholieke eucharistieviering, ook om 10.00 uur in de Kapel.Ook voor die vieringen zoeken we vrijwilligers.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Emmy Kwakkel, Geestelijk Verzorger bij Rumah Kita:  0317-490910/ e.kwakkel@zinzia.nl / tel. privé: 0317 – 425666.

Geplaatst door:

Naam:
Emmy e.kwakkel@zinzia.nl
Emailadres:
wenszoektjouRK@zinzia.nl

Heb jij dezelfde interesse?

Meld hier je talent aan!